0
Je winkelwagen

Padel Pro Plan Algemene Voorwaarden

Lidmaatschap:

1.1 Door te abonneren op het Padel Pro Plan stemt de abonnee in met de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.
1.2 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.3 Het lidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd door de abonnee alswel Repadelstore.com, zonder enige verplichtingen.

Kosten:

2.1 Het maandelijkse abonnementsgeld voor het Padel Pro Plan bedraagt €9,95 per maand.
2.2 Bij inschrijving wordt een borg van €25 in rekening gebracht voor het eerste refurbished racket.
2.3 De borg wordt terugbetaald na inlevering van het laatst ontvangen racket, mits dit in goede staat verkeert.
2.4 Indien het racket tijdens de eerste maand van gebruik beschadigd raakt, is de abonnee verantwoordelijk voor de kosten van reparatie of vervanging, die ongeveer €35 bedragen.

Racketuitwisseling:

3.1 Abonnees hebben de vrijheid om elke maand kosteloos één keer van racket te wisselen.
3.2 De abonnee dient het huidige racket terug te sturen naar het opgegeven adres, waarbij alleen de verzendkosten voor het retourneren en het verzenden van het nieuwe racket in rekening worden gebracht.
3.3 Rackets die worden geretourneerd, dienen zich in een redelijke staat van onderhoud te bevinden. Bij abnormale slijtage of schade kan een vergoeding worden gevraagd.

Aansprakelijkheid:

4.1 Het gebruik van de rackets is volledig voor eigen risico van de abonnee.
4.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van de rackets.
4.3 De abonnee stemt ermee in het racket op een veilige en geschikte manier te gebruiken, en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om letsel of schade te voorkomen.

En Bloc bepaling:

5.1 Repadelstore.com is gerechtigd om deze Padel Pro Plan Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Repadelstore.com de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

Privacy:

6.1 Persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij inschrijving worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met betrekking tot het lidmaatschap.

Geschillen:

7.1 Alle geschillen met betrekking tot het Padel Pro Plan zullen worden behandeld volgens de geldende wetgeving in Nederland.
7.2 Geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderhandelingen tussen de partijen. Als er geen oplossing wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Door zich te abonneren op het Padel Pro Plan verklaart de abonnee deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Chat
-- > Whatsapp
Your Cart